Gå direkt till innehållet

Förblir de befintliga fullmakterna i webbanken oförändrade?

Överföringen påverkar inte fullmakterna. De fullmakter som du har gett för värdepappersförmedling och -förvaring gäller som tidigare.