Vi har ett serviceavbrott på webbanken och i S-mobil på grund av en systemuppdatering mellan 27.9 klockan 00.05–6.00. Vi beklagar störningen.
{{primaryCategory.Title}}

Förblir de befintliga fullmakterna i webbanken oförändrade?

Överföringen påverkar inte fullmakterna. De fullmakter som du har gett för värdepappersförmedling och -förvaring gäller som tidigare.