{{primaryCategory.Title}}

Blir det ändringar i rapporteringen?

Nej, rapporteringen påverkas inte. Även rapporteringen till skattemyndigheterna sker automatiskt.