Gå direkt till innehållet

Vilka tjänster överförs direkt från LokalTapiola Banks webbank till S-Bankens webbank?

  • I fortsättningen kan du teckna, lösa in och byta LokalTapiola-fonder på S-Bankens webbank.
  • Dina e-fakturaavtal, ditt mottagarregister och dina saldolarm överförs automatiskt till S-Bankens webbank.
  • Du kan börja använda Netposti på S-Bankens webbank genom ett par musklick, och därefter ser du även dina tidigare brev i Netposti. 
  • Avsnittet Min ekonomi (uppföljning av inkomster och utgifter) överförs från LokalTapiola Banks webbank till S-Bankens webbank om du inte redan använder tjänsten på S-Bankens webbank.
  • De avtal som funnits på LokalTapiola Banks webbank finns på S-Bankens webbank från och med november.