Gå direkt till innehållet

Vad avses med kapitalskydd?

Med kapitalskydd avses att emittenten av placeringsobligationen på förfallodagen betalar tillbaka minst det placerade nominella beloppet till placeraren.