{{primaryCategory.Title}}

Vad avses med kapitalskydd?

Med kapitalskydd avses att emittenten av placeringsobligationen på förfallodagen betalar tillbaka minst det placerade nominella beloppet till placeraren.