Vi har ett serviceavbrott på webbanken och i S-mobil på grund av en systemuppdatering mellan 27.9 klockan 00.05–6.00. Vi beklagar störningen.
{{primaryCategory.Title}}

Vad är en placeringsobligation?

Med placeringsobligation avses ett kapitalskyddat investeringslån som utgörs av två delar: en traditionell och säker ränteplacering och olika typer av avkastningskomponenter. Det placerade nominella beloppet är säkrat och avkastningens storlek beror på hur den underliggande tillgången utvecklas. Underliggande tillgångar kan vara till exempel aktier, fonder, räntor, råvaror, valutor och kombinationer av dessa.