{{primaryCategory.Title}}

Vad är emittentrisk?

Återbetalningen av placeringsobligationen är förknippad med risk för emittentens återbetalningsförmåga. Om emittenten blir insolvent kan placeraren förlora det placerade nominella beloppet och eventuell avkastning helt eller delvis.