Vi har ett serviceavbrott på webbanken och i S-mobil på grund av en systemuppdatering mellan 27.9 klockan 00.05–6.00. Vi beklagar störningen.
{{primaryCategory.Title}}

Vad är emittentrisk?

Återbetalningen av placeringsobligationen är förknippad med risk för emittentens återbetalningsförmåga. Om emittenten blir insolvent kan placeraren förlora det placerade nominella beloppet och eventuell avkastning helt eller delvis.