Gå direkt till innehållet

Vad är emittentrisk?

Återbetalningen av placeringsobligationen är förknippad med risk för emittentens återbetalningsförmåga. Om emittenten blir insolvent kan placeraren förlora det placerade nominella beloppet och eventuell avkastning helt eller delvis.