Gå direkt till innehållet

För vilka placerare är placeringsobligationer passande?

Placeringsobligation är ett bra val om det är viktigt för dig att ha dina pengar i säkert förvar men uppskattar möjligheten att få bra avkastning.  Placeringsobligation är en tidsbegränsad placering (3–5 år). Detta innebär att du, redan när du gör placeringen, vet exakt när den förfaller. Genom kapitalgarantin är placeringsobligation ett säkert och tryggt alternativ– som placerare får du minst det placerade beloppet tillbaka (100 % av det nominella beloppet på förfallodagen för lånet), oberoende av hur avkastningskomponenterna har utvecklats. Beakta dock att kapitalgarantin endast gäller på förfallodagen och att den inte omfattar eventuell överkurs eller teckningsprovision.