Gå direkt till innehållet

När ser jag medlen för de fondandelar jag har sålt på mitt konto?

Försäljningen av fondandelar genomförs enligt fondens stadgar, dvs. i regel senast följande bankdag. Du ser den genomförda försäljningen på webbanken senast inom tre bankdagar efter att du lämnade ordern genom att välja Placeringar > Genomförda köp och försäljningar.

Försäljning av andelar i S-Bostadsfond eller S-Skogsfond görs enligt fondens stadgar först enligt värdet på nästa inlösendag. Försäljning av andelar i S-Bostadsfond tar därför över tre månader och i S-Skogsfond minst sex månader. Detta beror på att fondens tillgångar är bundna till fast egendom, varför fonden inte kan förbinda sig till att lösa in tillgångarna i en snabbare takt.