Gå direkt till innehållet

Kan jag spara i en fond till mina barn?

Ja. För att kunna göra det måste du be att få dispositionsrätt till den minderårigas portfölj och S-Konto. För beviljande av dispositionsrätt krävs samtycke från båda vårdnadshavarna. Du behöver Omfattande dispositionsrätt till portföljen. Enklast är det för vårdnadshavarna att be om dispositionsrätt i ett webbmeddelande, varvid fullmakterna skickas till webbanken för godkännande. Efter att du beviljats dispositionsrätt ser du den portfölj du har dispositionsrätt till på din webbank och kan köpa och sälja fondandelar samt ingå ett månadssparavtal.