Gå direkt till innehållet

Hur väljer jag en lämplig mottagarfond vid månadssparande?

När du väljer fond ska du fundera på följande: hur länge du vill spara, vilken avkastning du förväntar dig på dina placeringar och hur stora variationer i besparingarnas värde du är villig att acceptera, med andra ord din risktagningsförmåga. Om du planerar att spara endast i ett par år passar ränte- och blandfonder dig bäst. Om du däremot vill spara i över fem år och är villig att ta en viss risk när det gäller fluktuationerna på aktiemarknaden, är det vanligen mer lönsamt att placera i en aktiefond. Den förväntade avkastningen på aktiefonder är högre och den långa sparhorisonten balanserar riskerna.