Gå direkt till innehållet

Vilka uppgifter ska jag lämna när jag köper fondandelar

När du börjar använda placeringstjänster ber S-Banken dig lämna tillräckliga uppgifter för att kartlägga servicebehovet. Till dessa hör bland annat uppgifter som härför sig till penningtvätt samt MiFID-uppgifter.

Enligt lagstiftningen om penningtvätt är S-Banken skyldig att identifiera sina kunder som gör fondplaceringar och vidta åtgärder för kundkontroll. Därför är S-Banken tvungen att utreda ursprunget till kundens medel och följa upp de normala penningtransaktionerna kring kundens placeringar. Avsikten med frågorna är att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID) ska sedan början av november 2007 tillämpas inom hela EU. Målet är att förbättra placerarens skydd och främja marknadens funktionalitet. I praktiken innebär det bland annat att företag och banker som tillhandahåller placeringstjänster ber sina kunder lämna mer detaljerade uppgifter än tidigare om kundernas finansiella ställning samt placeringsmål och -erfarenhet.