Gå direkt till innehållet

Vad avses med specialplaceringsfond?

Specialplaceringsfonder kallas sådana fonder där antalet investeringsobjekt avviker från principen om riskspridning enligt lagen om placeringsfonder. I en vanlig placeringsfond ska det finnas minst 16 olika investeringsobjekt, men i en specialplaceringsfond kan det finnas färre.

Då en teckning i en specialplaceringsfond görs för en minderårig måste vårdnadshavaren ha tillstånd av magistraten för placeringsordern.