Gå direkt till innehållet

Jag har köpt fondandelar men jag hittar dem inte på sidan Mina fonder. Vad ska jag göra?

Din order visas på sidan Öppna transaktioner en stund efter att du lämnat ordern. Ett genomfört fondköp (teckning av fondandelar) visas på sidan Mina fonder i regel inom tre bankdagar efter att du lämnade ordern. Det exakta värdet på de fondandelar du köper är inte känt vid tidpunkten för ordern, utan FIM beräknar och uppdaterar det alla bankdagar.