Gå direkt till innehållet

Hur öppnar jag tjänsten Regelbundet fondsparande?

På S-Bankens webbank kan du ingå ett avtal om regelbundet fondsparande. På webbanken väljer du först den mest lämpliga fonden bland de alternativa S-Sparfonderna. Observera att tjänsterna Överför bonus till fond och Regelbundet fondsparande använder samma mottagarfond. Detta innebär att dina placeringar vid regelbundet fondsparande och din Bonus går till samma fond.

När du har valt mottagarfond kan du fylla i uppgifterna om gireringen:

    • periodicitet: varje vecka eller varje månad på önskad dag
    • betalningsdag
    • konto från vilket medel överförs till S-Fondkontot och därifrån vidare till mottagarfonden
    • belopp: alternativen 10 €, 25 €, 100 € eller ett valfritt belopp.

När du tar tjänsten i bruk får du ett S-Fondkonto, om du inte har ett sedan tidigare. Det valda beloppet överförs till S-Fondkontot på önskad dag och därifrån vidare till den valda mottagarfonden.