Gå direkt till innehållet

Var kan jag se mitt värdeandelskontonummer?

Du kan kontrollera numret på ditt värdeandelskonto i S-Banken på webbanken nedtill på fliken Placeringar i avsnittet Portföljuppgifter.