Gå direkt till innehållet

Är lösenordet till S-Bankens webbank säkert och på vilket sätt skapas det?

Webbankskoderna som används på S-Banken består av tre delar, och lösenordet är endast en av dem. Genom att förvara delarna separat från varandra och helst ha lösenordet endast i minnet och byta det regelbundet på webbanken säkerställer du att det är säkert att sköta ärenden elektroniskt.

På S-Bankens webbank ska lösenordet bestå av 4–6 siffor. Systemet kontrollerar att lösenordet inte innehåller enkla och logiska sifferserier (12345), endast samma siffra (1111), din födelsetid eller till exempel slutdelen av personbeteckningen.