Gå direkt till innehållet

Vad kan jag spara till med hjälp av Spararen?

Med hjälp av Spararen kan du spara i två blandfonder med global spridning: S-Banken Kapitalförvaltning Spararen 10 och S-Banken Kapitalförvaltning Spararen 100​.

Spararen 100 fokuserar på aktieplaceringar och lämpar sig för långsiktigt sparande. Spararen 10 sparar en större andel i mindre riskabla ränteplaceringar. Du behöver emellertid inte fundera över hur stor andel av pengarna du skulle placera i antingen aktier eller räntepapper, utan tjänsten placerar pengarna utifrån din situation, dina mål och din placerarprofil.

Om du behöver få tillbaka pengarna mycket snabbt och det är väldigt viktigt för dig att värdet på besparingarna inte varierar från dag till dag, kan du också spara på ett Spararen-målsparkonto.