Gå direkt till innehållet

Jag kan inte registrera mitt kort för mobiltankning. Vad ska jag göra?

Kontrollera internetköpgränsen för ditt kort. Om internetköpgränsen är noll euro kan kortet inte registreras för mobiltankning.

Du kan ändra internetköpgränsen på S-Förmånskort Visa i avsnittet S-Banken med knappen Konton, kort och lån genom att välja det kort vars gränser du vill ändra. Välj därefter Ändra säkerhetsgränser och ange önskad internetköpgräns. Dina ändringar börjar gälla genast när du har godkänt dem med en kod från kodtabellen.

Kontrollera också att giltighetstiden för det kort inte har gått ut.

Om du har S-Business-kort vi erbjuder möjligheten till ABC-mobiltankningen för de kortinnehavare som har ett kort i sitt eget namn och rättighet att köpa bränsle.