Gå direkt till innehållet

Till vem betalas ersättningen?

Dödsfallsersättningen är pantsatt hos Banken och med den betalas det bostadslån som anges i försäkringsavtalet. Ersättning för bestående men till följd av olycksfall och ersättning för arbetslöshet/sjukhusvård betalas till den försäkrade.