Gå direkt till innehållet

Kan jag ansöka om låneskydd för hela lånet?

  • Försäkringsbelopp vid dödsfall och bestående men till följd av olycksfall är en av dig vald procentandel (100 % eller 50 %) av lånebeloppet, dock högst 300 000 euro. Ifall lånebeloppet överstiger 300 000 euro, kan ett försäkringsbelopp på 100 % inte väljas. Försäkringsbeloppet ändrar när lånebeloppet ändrar. Om det finns två försäkrade beviljas försäkringen som parskydd, och då fastställs premien utifrån försäkringsbeloppet och åldern på den äldre av de försäkrade.
  • Skydd vid arbetslöshet och tillfällig arbetsoförmåga är inte bundet till den månatliga avbetalningen av lånet. Du kan välja summan för den månatlig ersättning bland följande alternativ: 300 €, 500 €, 700 €, 900 €, 1 100 € eller 1 350 €. Månadsersättningens belopp är inte bundet till lånets månadsrat, utan ersättningen är oförändrad även om månadstraten förändras.