Gå direkt till innehållet

Hur kan jag betala en förfallen låneamortering?

Amorteringen blir betald genom att du överför pengar till ditt låneskötselkonto. Vi debiterar den förfallna amorteringen från ditt låneskötselkonto genast när det finns tillräcklig täckning för debitering av hela det obetalda beloppet på kontot.