Gå direkt till innehållet

Är ersättningen skattefri?

Ersättningen från en försäkring som anslutits till ett bostadslån är skattefri, eftersom ersättningen amorterar befintligt lån baserat på pantsättningen. Också ersättningen för bestående men till följd av olycksfall är skattefri även om den betalas direkt till den försäkrade.

Månadsersättning för arbetslöshet och tillfällig arbetsoförmåga är skattepliktig förvärvsinkomst för vilken försäkringsbolaget verkställer förskottsinnehållning.