Gå direkt till innehållet

Vilka är förutsättningarna för ansökan om S-Lån?

Du kan ansöka om S-Lån, om

  • du är minst 21 år
  • du har ett konto i S-Banken eller dispositionsrätt till en annan persons konto i S-Banken
  • du inte har någon anteckning om betalningsstörning
  • du har en finsk personbeteckning och är fast bosatt i Finland
  • du har skött dina penningärenden klanderfritt
  • du har regelbundna arbets- eller pensionsinkomster på minst 24 000 euro brutto om året (2 000 euro i månaden).