Gå direkt till innehållet

Varför har en kontoavgift på 2 euro tagits ut på min kredit?

För Visa Credit-kredit tar vi ut en kontoavgift på 2 €/elektronisk faktura eller 3,50 €/pappersfaktura. Kontoavgiften ska betalas på förfallodagen för fakturan, dvs. den 15 eller sista dagen i månaden. Vi tar ut en kontoavgift om du har använt krediten och det finns ett kreditbelopp att fakturera vid utgången av faktureringsperioden. Vi tar inte ut någon kontoavgift om det inte finns något kreditbelopp att fakturera.

Det är möjligt att motta den elektroniska fakturan antingen som e-faktura eller som faktura som skickas till Netposti. Om fakturan skickas både som pappersfaktura och till Netposti, debiterar vi kontoavgiften för pappersfaktura (3,50 €).