Gå direkt till innehållet

Kan jag ha flera S-Förmånskort Visa?

Ja. Du och medlemmarna i ditt ägarkundshushåll får avgiftsfritt två personliga S-Förmånskort Visa per person. Du kan ha högst två Visa-kort med kredit: ett personligt och ett parallellkort. Du kan ha så många Visa-kort utan kredit som du vill.

Om du har fler än två personliga S-Förmånskort Visa tar vi ut en månadsavgift enligt vår servicetariff för ditt tredje, fjärde osv. kort.