Vi har ett serviceavbrott på webbanken och i S-mobil på grund av en systemuppdatering mellan 27.9 klockan 00.05–6.00. Vi beklagar störningen.
{{primaryCategory.Title}}

Jag är inte ägarkund i S-gruppen. Kan jag få ett Visa-kort?

Ja, det kan du. Då får du ett S-Banken Visa-kort, dvs. ett kort som är avsett för andra än ägarkunder. Observera att S-Bankens tjänster i första hand är avsedda för ägarkunderna i S-gruppen. De får också S-Bankens bästa förmåner, exempelvis avgiftsfria grundläggande banktjänster.