Gå direkt till innehållet

Hur ska jag göra då jag har bytt namn?

S-Banken får automatiskt ändrade namnuppgifter från Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem cirka två veckor efter ändringen. Om du vill meddela S-Banken om din namnändring genast kan du göra det på ett kundtjänstställe genom att uppvisa ett utdrag ur befolkningsdatasystemet (fås på magistraten) och ett giltigt, av en myndighet utfärdat identitetsbevis med ditt gamla namn.

Gällande betalkort förnyas inte automatiskt vid namnbyte. För att få ett gällande kort med ditt nya namn måste du alltså beställa ett nytt kort. Det kan du göra på S-Bankens kundtjänstställe. Om S-Banken har fått ditt namn från befolkningsdatasystemet räcker det med att du skickar ett meddelande via webbanken där du ber att få ett kort med det nya namnet. För förnyelse av kort debiterar vi en avgift enligt servicetariffen.