{{primaryCategory.Title}}

Varför ställer ni frågor om landet där jag är skattskyldig?

Frågan beror på en standard som utvecklats av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och som utöver i Finland tillämpas i över 30 andra länder.