Vi har ett serviceavbrott på webbanken och i S-mobil på grund av en systemuppdatering mellan 27.9 klockan 00.05–6.00. Vi beklagar störningen.
{{primaryCategory.Title}}

Varför ställer ni dessa frågor även om mina uppgifter inte har förändrats?

Lagstiftningen ålägger oss och alla andra banker att uppdatera kunduppgifterna. Vi säkerställer att uppgifterna är aktuella genom att regelbundet ställa dessa frågor till våra kunder.