Gå direkt till innehållet

Ställer alla banker dessa frågor?

Ja. Bankerna har en lagstadgad skyldighet att känna sina kunder. Lagstiftningen och myndigheternas föreskrifter och anvisningar är desamma för alla banker. Bankerna kan dock ställa frågor på olika sätt och vid olika tidpunkter.