Gå direkt till innehållet
Aktivera och avsluta tjänster

Kan jag öppna ett gemensamt konto för matutgifter i S-Banken tillsammans med min sambo?

Ja, du kan göra ditt konto till ett gemensamt konto för dagliga inköp, till exempel matinköp. Du kan ge din make/maka en omfattande dispositionsrätt till ditt konto. När du har lagt till dispositionsrätten kan denne använda kontot till exempel på sin webbank och beställa ett eget kort för att enkelt betala sina inköp.

Du kan ge dispositionsrätten enkelt på webbanken. Ge den i uppgifterna för det konto som du vill ge rätten till. Välj fliken Dispositionsrättigheter och sedan  Lägg till ny.

Beakta att mottagaren av dispositionsrätten ska vara kund hos S-Banken. Om din make/maka inte ännu är kund hos S-Banken kan ni tillsammans besöka vårt kundtjänstställe.