Gå direkt till innehållet

Vilka papper ska jag ha med mig när jag ska sköta ett dödsbos ärenden?

Alltid när du sköter bankärenden ska du ha ett giltigt identitetsbevis med dig. Vilka andra dokument du behöver beror på vad du vill göra:

 

Om du vill beställa ett saldointyg

  • ämbetsbevis varav framgår att du är dödsbodelägare ELLER
  • fullmakt av en dödsbodelägare samt ämbetsintyg varav framgår att fullmaktsgivaren är dödsbodelägare

 

Om du vill betala dödsboets fakturor

  • ämbetsbevis varav framgår att du är dödsbodelägare
  • faktura varav framgår att det är fråga om dödsboets faktura

 

Om du vill avsluta en avlidens konto

  • fullmakt av de övriga dödsbodelägarna
  • bouppteckningsinstrument och släktutredning
  • eventuellt testamente
  • den avlidna makans eller makens eventuella bouppteckningsinstrument om boet är oskiftat ELLER
  • avvittrings- och skiftesinstrument om boet redan är skiftat