Vi har ett serviceavbrott på webbanken och i S-mobil på grund av en systemuppdatering mellan 27.9 klockan 00.05–6.00. Vi beklagar störningen.
{{primaryCategory.Title}}

Behövs båda föräldrarnas underskrift på avtal om produkter som aktiveras för en minderårig?

Ja. En minderårigs ekonomiska ärenden och andra avtalsärenden sköts av den minderårigas intressebevakare tillsammans. Om den minderåriga har två intressebevakare ska båda ge sitt samtycke och underteckna avtalen om den minderårigas bankärenden.