Gå direkt till innehållet
Använda kort

Kan jag spärra mitt kort tillfälligt?

Du kan spärra ditt S-Förmånskort Visa tillfälligt i S-mobil. Du kan göra ändringen i kortinställningarna. Du kan spärra ett kort tillfälligt om du till exempel har förlagt kortet tillfälligt och vill spärra kortet av säkerhetsskäl för att undvika missbruk av kortet innan du hittar det. Även om ett kort är spärrat tillfälligt upphör inte debiteringarna av månads- eller årsavgifter för kortet. Ett kort kan inte spärras tillfälligt på webbanken.

Så här spärrar du ditt kort tillfälligt i S-mobil:

  1. Logga in i S-mobil.
  2. Gå till fliken Kort och välj det kort du vill spärra tillfälligt.
  3. Under rubriken Kortsäkerhet, välj Bruksförbud. Om du har ett kombinationskort hittar du dessa egenskaper på fliken Uppgifter och inställningar.
  4. När du har hittat ditt förkomna kort kan du aktivera det för användning på nytt i S-mobil genom att inaktivera bruksförbudet.

Om du inte aktiverar kortet för användning på nytt inom tre månader efter att det spärrats tillfälligt eller du inte spärrar kortet permanent, spärrar vi kortet slutgiltigt. I detta fall skickar vi inget nytt kort i stället för det som har spärrats.

Om ditt kort har förkommit eller blivit stulet ska du spärra det via spärrtjänsten så snart som möjligt. Spärrtjänsten för kort är öppen på numret 020 333 (lna/msa, 24h).