Gå direkt till innehållet

Kan jag redigera fördelningen av besparingarna mellan fonderna i Spararen?

Du kan inte direkt själv redigera fördelningen av fonderna i Spararen. När Spararen har öppnats, har en rekommenderad fördelning av medel mellan fonderna Spararen 100 och Spararen 10 beräknats för dig på basis av dina svar. Detta påverkas bland annat av den investeringstid och den risktagningsförmåga som du angett. Om du vill förlänga din investeringstid, kan du göra det i Spararen då fördelningen av kommande besparingar ändras i enlighet med din investeringstid. 

Om du vill redigera den ursprungliga fördelningen av besparingar, det vill säga risknivån, ska du avsluta det nuvarande avtalet och öppna ett nytt avtal i S-mobil efter avslutandet. Se närmare anvisningar om hur du avslutar ett avtal.