Gå direkt till innehållet
Använda kort

Kan jag betala större inköp än 50 euro med kontaktlös betalning?

I fortsättningen kan du betala belopp på både över och under 50 euro med kontaktlös betalning utan att mata in betalkort i betalterminalen, förutsatt att både betalkortet och säljarens betalterminal tillåter detta. Funktionen kallas Single Tap. PIN-koden till kortet ska anges om betalterminalen begär det.  

S-Banken Visa-korten har funktionen Single Tap och den fungerar med både Debit och Credit. Single Tap-betalningar kan göras med S-Banken-betalkort i alla butiker, i Finland och utomlands, där butikens betalterminal tillåter kontaktlösa betalningar på över 50 euro bekräftade med PIN-kod. Med S-Banken-kombinationskort sker kontaktlös betalning med Debit-egenskapen.