Gå direkt till innehållet
Studielån

Jag kommer att ansöka om skuldsanering, vad händer med mitt studielån?

Om studielånet omfattas av skuldsaneringen kan vi framställa ett betalningskrav till FPA. FPA sörjer då för den återstående skulden för studielånet utan att studielånet sägs upp. Vi kan också framställa ett betalningskrav om ett betalningsprogram har fastställts för skuldsaneringen eller om det för studielånet finns förfallna betalningsposter från tiden före skuldsaneringen och förutsättningarna för uppsägning uppfylls.

När skuldsaneringen har inletts kan du inte enligt lag betala det studielån som omfattas av skuldsaneringen. Om lånet dock har amorterats efter det att skuldsaneringen har inletts, återbetalar vi amorteringarna till dig innan betalningskravet framställs till FPA. Det kan ta tid innan information om skuldsaneringen uppdateras hos banken och det är möjligt att du får en betalningspåminnelse om låneposterna. Om det här sker kan du kontakta oss med ett meddelande i S-mobil eller på webbanken.