Gå direkt till innehållet
Allmänt om sparande och investering

Hur säljer jag mitt fondinnehav i S-Banken Tomt?

Det tar minst sex månader att sälja, dvs. lösa in en fondandel. Fondens A-andelsserie inlösendag är den sista bankdagen i mars och september.

Du kan lämna ett inlösenuppdrag på S-Bankens webbank. Av inlösenuppdraget ska det framgå antalet fondandelar som ska lösas in eller deras motvärde i pengar. Om ett inlösenuppdrag för A-andelsserien har lämnats före kl. 16 finsk tid den sista bankdagen i mars eller september, verkställs inlösen till värdet på nästa inlösendag.

Medlen för de fondandelar du löst in kommer in på ditt konto inom cirka 30 bankdagar från värderingsdagen för genomförandet av inlösen. Mer information om inlösen och tillhörande undantagssituationer finns i fondens stadgar.