Gå direkt till innehållet
S-Skogsfond

Hur säljer jag mitt fondinnehav i S-Banken Skog?

Det tar minst sex månader att sälja, dvs. lösa in en fondandel. Fondens inlösendag är den 15 dagen i juni och december eller, om den dagen inte är en bankdag, den därpå följande bankdagen.

Du kan lämna ett inlösenuppdrag på S-Bankens webbank. Av inlösenuppdraget ska det framgå antalet fondandelar som ska lösas in eller deras motvärde i pengar. Om inlösenuppdraget har lämnats före kl. 16 finsk tid den 15 juni eller den 15 december (eller, om detta inte är en bankdag, den därpå följande bankdagen), genomförs inlösen till värdet för följande inlösendag.

Medlen för de fondandelar du löst in kommer in på ditt konto inom cirka 30 bankdagar från värderingsdagen för genomförandet av inlösen. Mer information om inlösen och tillhörande undantagssituationer finns i fondens stadgar.