Gå direkt till innehållet
S-Bostadsfond

Hur säljer jag mitt fondinnehav i S-Banken Bostad?

Det tar minst sex månader att sälja, dvs. lösa in en fondandel. Fondens inlösendag är den sista bankdagen i februari och augusti.

Du kan lämna ett inlösenuppdrag på S-Bankens webbank. Av inlösenuppdraget ska det framgå antalet fondandelar som ska lösas in eller deras motvärde i pengar.

Om inlösenuppdraget har lämnats före kl. 16 finsk tid den sista bankdagen i februari eller augusti, genomförs inlösen till det andelsvärde som beräknats för följande inlösendag. Detta beror på att fondens tillgångar är bundna i bostäder, och därför kan inte fonden förbinda sig till att lösa in tillgångarna i en snabbare takt.

De inlösta medlen överförs till ditt bankkonto senast 30 vardagar från den dag då fondandelens värde har beräknats för inlösendagen.