Gå direkt till innehållet
Allmänt om våra lån

Hur räntehöjningar påverkar mitt bostadslånets månadsbetalningen?

En ränteuppgång avspeglas i kostnaderna för bostadslånet när räntan på lånet justeras. Den referensränta du valt avgör hur ofta räntan på ditt lån justeras. Till exempel 12 mån. Euribor justeras en gång per år.Du kan kontrollera lånets referensränta och nästa räntejusteringsdag i lånets uppgifter på webbanken eller i S-mobil.