Gå direkt till innehållet

Hur kan jag skriva ut kontoutdrag?

På webbanken kan du själv skriva ut kontoutdrag. Observera att vid månadsskiften kan kontoutdrag skrivas ut runt den andra vardagen efter månadsskiftet.

  1. Logga in på webbanken och välj Kontoutdrag i menyn Konton.
  2. Välj i menyn det konto vars kontoutdrag du vill skriva ut.
  3. Välj det år från vilket du vill ha ett kontoutdrag och klicka på Hämta kontoutdrag.
  4. Du kan nu nedtill på sidan se tillgängliga kontoutdrag.
  5. Välj Visa/skriv ut kontoutdrag. Kontoutdraget öppnas i ett nytt fönster varifrån du kan skriva ut det.

Om kontotransaktioner saknas för ditt konto för den period du vill ha ett kontoutdrag från, kan du få ett kontoutdrag från vår kundtjänst. Du kan kontakta vår kundtjänst genom att skicka ett meddelande på webbanken eller ringa vår telefontjänst. För kontoutdrag som beställs från vår kundtjänst tar vi ut en avgift enligt vår servicetariff.

Om du vill ändra specifikationerna på kontoutdraget, välj Ändra uppgifter. Du kan till exempel välja om kontoutdraget visas på vecko- eller månadsnivå. Du kan också ändra hur kontoutdraget levereras. Observera att för kontoutdrag som skickas per post och kontoutdrag som beställs från vår kundtjänst tar vi ut en avgift enligt vår servicetariff. Det är avgiftsfritt att skriva ut kontoutdrag från webbanken.