Gå direkt till innehållet

Hur kan jag ansöka om ersättning utifrån låneskyddet?

Du ansöker om dödsfallsersättning genom att lämna in en skriftlig ersättningsansökan och en dödsattest av läkare till Fennia Liv. Vid behov får du mer information av Fennia Livs kundtjänst per telefon på 010 503 7960.
Du ansöker om ersättning för bestående men till följd av olycksfall genom att lämna Fennia Liv en skriftlig ersättningsansökan och ett läkarutlåtande om olycksfallet och de skador som olycksfallet har orsakat. Vid behov får du mer information av Fennia Livs kundtjänst per telefon på 010 503 7960.

Du kan ansöka om ersättning för arbetslöshet och tillfällig arbetsoförmåga på AXAs webbplats på www.clpnet.com/customer/homeportalfi. Mer information om ersättningsansökan får du genom att ringa AXAs kundtjänst på 010 802 835.

Den som ansöker om ersättning står för de kostnader som orsakas av att göra ansökan och skaffa bilagor till ansökan. Om avgörandet av ersättningsärendet dessutom kräver andra dokument, utredningar eller ytterligare undersökningar, begär Fennia Liv eller AXA dem separat.

Mer detaljerade ersättningsbegränsningar anges i produktfakta och villkoren för låneskyddet.