Gå direkt till innehållet

Hur kan jag ansöka om en höjning av mitt studielån?

Om du redan har beviljats ett studielån för hela läsåret (höst/vår) och du inte har tagit ut alla poster, kan du ta ut dem i enlighet med det ursprungliga borgensbeslutet. Observera att du kan få flera borgensbeslut från Fpa, men att de gäller olika delar av studiestödet. Om din studietid förlängs till exempel till sommarmånaderna, kan du få en större låneborgen för en studieperiod utomlands.

Om du har ett positivt borgensbeslut för det nya läsåret, kan du ansöka om höjning av ditt befintliga studielån på webbanken, under Lån > Mina lån > Studielån > Ansök om höjning.

Vi behandlar din ansökan inom cirka två vardagar. Den beviljade höjningen visas på webbanken som höjning av lånekapitalet av ditt befintliga studielån. Kom ihåg att lyfta höjningen separat till ditt konto genom att klicka på numret på ditt studielån och välja Ta ut lån på studielånesidan.

För höjning av studielån tar vi ut en avgift enligt vår servicetariff. Vi tar ut avgiften när du lyfter höjningen. Beakta att avgiften tas ut för det första uttaget av lån efter varje beslut om statsgaranti.