Gå direkt till innehållet
Allmänt om våra konton

Hur investerar S-Bankens de insatta medlen?

Målet med S-Bankens investeringsverksamhet är att investera medlen med iakttagande av god affärssed, så att medlen investeras i så säkra, kreditvärdiga och likvida objekt som möjligt. S-Banken ser till att kassaflödet räcker till under alla förhållanden och strävar efter att uppnå så god avkastning som möjligt inom ramen för ovan nämnda kriterier.

S-Bankens motparter på finansmarknaden och investeringsmarknaden är kända, solida och professionella finansmarknadsaktörer med gott anseende.