Gå direkt till innehållet
S-Bostadsfond

Hur investerar jag i S-Banken Bostad?

Du kan köpa, dvs. teckna andelar i fonden i S-mobil genom att välja Bank > Placeringar > Läs mer och investera > S-Banken Bostad A eller på S-Bankens webbank genom att välja Besparingar och placeringar > Läs mer och köp fondandelar > S-Banken Bostad A. Minimiinvesteringen är 200 euro.

När du har gjort en teckning överförs pengarna till fondens konto där de förvaras fram till teckningsdagen. Teckningen av fondandelar sker utifrån fondandelens värde på teckningsdagen och värdet fastställs fyra gånger om året.