Gå direkt till innehållet
S-Skogsfond

Hur fungerar S-Banken Skog?

Du kan lämna ett uppdrag om att teckna andelar i S-Banken Skog i S-mobil eller på S-Bankens webbank. Efter att du lämnat uppdraget överförs pengarna till fondens konto i väntan på teckningsdagen. Enligt fondens stadgar är fondandelarnas teckningsdag den 15 dagen i mars, juni, september och december eller, om den dagen inte är en bankdag, den därpå följande bankdagen. Detta innebär t.ex. att årets första teckning ska göras före kl. 16 finsk tid den 15 mars. Uppdraget genomförs till det andelsvärde som beräknas för den 15 mars. Du ser den genomförda teckningen i S-mobil och på webbanken inom cirka tre veckor efter teckningsdagen.

Eftersom du inte får ränta på medlen för denna tid, lönar det sig att lämna teckningsuppdraget så nära teckningsdagen som möjligt. Teckningen kan genomföras om teckningsbeloppet står till fondbolagets förfogande på teckningsdagen och du har lämnat relevanta och tillräckliga uppgifter för teckningen.