Gå direkt till innehållet
Allmänt om sparande och investering

Hur fungerar S-Banken Regenerativt Jordbruk?

Du kan lämna ett uppdrag om att teckna andelar i S-Banken Regenerativt Jordbruk i S-mobil eller på S-Bankens webbank. Efter att du lämnat uppdraget överförs pengarna till fondens konto i väntan på teckningsdagen. Enligt fondens stadgar är fondandelarnas teckningsdag den 15 dagen i mars, juni, september och december eller, om den dagen inte är en bankdag, den därpå följande bankdagen. Detta innebär t.ex. att årets första teckning ska göras före kl. 16 finsk tid den 15 mars. Uppdraget genomförs till det andelsvärde som beräknas för den 15 mars.

Du ser den genomförda teckningen i S-mobil och i webbanken inom cirka tre veckor efter teckningsdagen. Eftersom du inte får ränta på medlen för denna tid, lönar det sig att lämna teckningsuppdraget så nära teckningsdagen som möjligt. Teckningen kan genomföras förutsatt att teckningsbeloppet står till fondbolagets förfogande på teckningsdagen och att du har lämnat relevanta och tillräckliga uppgifter för teckningen.