Gå direkt till innehållet
Allmänt om sparande och investering

Hur fungerar S-Banken Fastighetsförvaltning?

Du kan lämna ett uppdrag om att teckna andelar i S-Banken Fastighetsförvaltning i S-mobil eller på S-Bankens webbank. Efter att du lämnat uppdraget överförs pengarna till fondens konto i väntan på teckningsdagen. Enligt fondens stadgar är fondandelarnas teckningsdag den 15 dagen varje månad (eller, om den dagen inte är en bankdag, den därpå följande bankdagen). Detta innebär t.ex. att årets första teckning ska göras före kl. 14 finsk tid den 15 januari (eller därpå följande bankdag). Uppdraget genomförs till det andelsvärde som beräknas för teckningsdagen. Du ser den genomförda teckningen på webbanken inom cirka tre veckor efter teckningsdagen. Eftersom du inte får ränta på medlen för denna tid, lönar det sig att lämna teckningsuppdraget så nära teckningsdagen som möjligt. Teckningen kan genomföras förutsatt att teckningsbeloppet står till fondbolagets förfogande på teckningsdagen och att du har lämnat relevanta och tillräckliga uppgifter för teckningen.