Gå direkt till innehållet
S-Bostadsfond

Hur fungerar S-Banken Bostad?

Du kan lämna ett uppdrag om att teckna andelar i S-Banken Bostad i S-mobil eller på S-Bankens webbank. Efter att du lämnat uppdraget överförs pengarna till fondens konto i väntan på teckningsdagen. Enligt fondens stadgar är fondandelarnas teckningsdag den sista bankdagen i februari, maj, augusti och november. Detta innebär t.ex. att årets första teckning ska göras före kl. 16 finsk tid den sista bankdagen i februari. Uppdraget genomförs till det andelsvärde som beräknas för den sista bankdagen i februari. Du ser den genomförda teckningen på webbanken inom cirka tre veckor efter teckningsdagen.

Eftersom du inte får ränta på medlen för denna tid, lönar det sig att lämna teckningsuppdraget så nära teckningsdagen som möjligt. Teckningen kan genomföras förutsatt att teckningsbeloppet står till fondbolagets förfogande på teckningsdagen och att du har lämnat relevanta och tillräckliga uppgifter för teckningen.